Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
De Bijenheuvel

De Bijenheuvel

Prinses Irene Bos

Een bijenheuvel is een bijenhotel voor grondbijen. Wist je dat van de circa 350 soorten bijen in Nederland zo’n 250 soorten hun nesten in de grond uitgraven? Voor deze bijen is er sinds juni 2022 in het Irenebos een bijenheuvel van 25 x 8 x 2 meter gebouwd, één van de grootste van Nederland.  

Deze bijenheuvel is gebouwd op een overtollige hoop grond en is bedekt met een 30 centimeter dikke laag leemhoudend zand. Door het kleiige leem is het zand compacter waardoor bijen er eenvoudiger stevige gangen in kunnen graven. Voor plantengroei is deze bodem niet zo geschikt. Dat is een voordeel. Zo zal de bijenheuvel minder snel overwoekeren en voorkomen we dat de bodem te koud en vochtig wordt. Zo nodig verwijderen we ongewenste planten met de hand. 

Het hele jaar voedsel

De heuvel bevindt zich in een bijenidylle die deels is ingezaaid bloemenmengsel. Ook zijn er de afgelopen twee jaar in het Irenebos veel struiken en bomen aangeplant die jaarrond voedsel leveren voor bijen en andere bestuivers. 

Niet alleen voor grondbijen 

Deze bijenheuvel is niet voor grondbijen alleen. Er zijn stenen en boomstammen met gaatjes bedoeld voor de bijensoorten die boven de grond nestelen. Soorten waarvoor bijenhotels doorgaans zijn bedoeld. Verder zijn er op en rond de heuvel tal van plekjes waar allerlei diertjes schuil- en  nestruimte kunnen vinden. Insecten zoals sluipwespen, zweefvliegen en kevertjes, maar ook amfibieën zoals salamanders en padden.  

Onderhoud 

Een bijenheuvel is een kwetsbare omgeving. Daar moet je voorzichtig mee omgaan. We beheren de heuvel daarom niet met – vaak zware  – machines maar met de hand. Onkruid wordt er met de hand uitgetrokken! Het onderhoud wordt uitgevoerd door en samen met het IVN (Instituut natuureducatie en duurzaamheid). 

 

Let op! 

ꕤ De bijenheuvel wordt niet betreden door mensen of honden, ook niet het gedeelte waar leem is aangebracht voor de heuvel. 

ꕤ De bijenheuvel is geen speelplek.

ꕤ Gooi geen takken of ander materiaal op de heuvel.

Bij calamiteiten bel 14-0172