Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Prinses Irene Bos

De Gemeente Alphen aan den Rijn is vorig jaar gestart met het opknappen van het gebied Zegersloot-Noord in Alphen aan den Rijn. Dat is het gebied tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt. Inmiddels zijn verschillende projecten uitgevoerd.

In deze nieuwsbrief vindt u de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden.

Paddenpoelen

In het noordoostelijke deel van het gebied zijn inmiddels twee paddenpoelen gemaakt. Ook is het houten carfkunstwerk van een pad bij één van de poelen geplaatst.

Ruiterpaden

In het gebied is in totaal 3,5 km ruiterpaden aangelegd. Het gebied is nu verbonden met Hippisch Centrum Zegersloot. De ruiterpaden zijn te herkennen door de zandpaden. De bebording bij de ruiterpaden volgt nog.


Galloway-kudde

Onze Galloway-kudde loopt in een wat beperktere begrazingsgebied. Afgelopen najaar zijn de nodige aanpassingen gedaan. Zo zijn er afrastering van gaas, ruiterpoorten (ruiters kunnen de poort openen, terwijl ze op hun paard blijven zitten), veeroosters (met platte strippen voor rolstoelen), honden passeerplekken (naast elk veerooster heeft de hond de mogelijkheid door een poortje te lopen) en klaphekken geplaatst. Dit om het gebied goed toegankelijk te houden en de kudde uit bepaalde gebieden te houden om zo de ecodiversiteit in het gebied te verbeteren.

Komend jaar wordt bekeken waar nog aanvullende beplanting nodig is om de afrasteringen te voorzien van begroeiing.


Insectenweide

Afgelopen najaar is er gemaaid om de biodiversiteit van de weide te vergroten. Ook is een bloemmengsel ingezaaid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor insecten en vogelsoorten om hier te verblijven. Hopelijk zien we daar in het voorjaar het resultaat van!

Snoei- en dunningswerkzaamheden

In het Prinses IreneBos zijn er verschillende typen bos (oerbos, intensief bos etc.) benoemd. Ieder type bos wordt op een andere manier beheerd. De komende 3 tot 5 jaar wordt het bos in het park uitgedund om een goed en gezond bos te krijgen. Het percentage dat gedund wordt, is afhankelijk van het type bos, maar is gemiddeld 15-20%. Als dit eenmalig is gedaan, wordt het gebied meegenomen in het reguliere onderhoud en worden alleen nog instandhoudingsmaatregelen uitgevoerd. Daarbij zal zo nu en dan ook nog gedund worden, maar in veel mindere mate.

Loopbrug/ stuw

De loopbrug en de stuw achter IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden is in februari vervangen.

Kabouterpad

Naar aanleiding van een initiatief door een bewoonster, zijn we met vrijwilligers en IVN al ver gevorderd met de aanleg van een kabouterpad in het Prinses IreneBos. Een kabouterpad is een wandelpad waar kinderen op zoek kunnen naar kabouters en alles wat daarmee te maken heeft. Het pad begint bij de loopbrug achter IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden. De doelgroep zijn kinderen van 3 tot 7 jaar. Zij kunnen ook zelf beeldjes maken en hier neerzetten.

Nationale Boomfeestdag 2021

Vorig voorjaar zijn drie themabosjes aangelegd, genaamd: Bijen, Klimaat en Eetbaar. In het kader van Boomfeestdag 2021 die plaats zou vinden op 17 maart, maar helaas niet door gaat vanwege corona, gaan we in ieder geval de drie themaroutes die gekoppeld zijn aan de drie themabosjes, volledig aanleggen. Ook planten we de bomencirkel van 12 bomen als uiting van de 12 provincies van Nederland.

Educatie

In samenwerking met Avifauna en IVN worden diverse informatiepunten langs de themaroutes aangelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van paaltjes, uit hout gecarfde figuren en QR codes. Op deze manier wordt informatie gegeven over eetbare planten, klimaat en bijen. Maar ook over andere thema’s zoals amfibieën, Galloway-kudde, ruiterpaden en vogels in het gebied.

Wandelpad langs Kromme Aar

Naast de twee klaphekken die langs de Kromme Aar zijn geplaatst, wordt de toegankelijkheid van het pad langs de Kromme Aar ook verbeterd door deze te voorzien van houtsnippers.

Natuurlijk Spelen en nieuwe speelplaats bij entree
In het Prinses Irenebos ligt de nadruk op natuurlijk spelen. Daarom is besloten om de speeltoestellen naast de Tiny Forest te vervangen door een klimboom. De huidige speeltoestellen worden elders in de gemeente hergebruikt. Tegenover de kinderboerderij, bij de entree, komt een nieuwe speelvoorziening.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Prinses Irenebos voor fietsers, voetgangers en minder validen bereikbaar. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt via het contactformulier op de website www.alphenaandenrijn.nl/prinsesirenebos reageren.

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Gerelateerd