Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief oktober 2021

Prinses Irene Bos

Beste betrokkenen van het Prinses IreneBos en het gebied Zegersloot-Noord,

In 2020 is de Gemeente Alphen aan den Rijn gestart met het opknappen van het gebied Zegersloot-Noord in Alphen aan den Rijn. Dat is het gebied tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt.

Inmiddels zijn verschillende projecten die genoemd worden in de visie Heempark Zegersloot uitgevoerd.

De komende maanden worden weer diverse projecten uitgevoerd. Daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.

Okt.- nov. 2021: Voorbereidende werkzaamheden Boomfeestdag

Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats om de Boomfeestdag op 10 november mogelijk te maken. De locaties worden ‘plantgereed’ gemaakt door een aannemer. Deze werkzaamheden starten direct na de herfstvakantie.

10 november 2021: 64e Nationale Viering Boomfeestdag

In het voorjaar 2020 is de aanleg van het Prinses IreneBos gestart. De Boomfeestdag is vanwege Corona enkele malen uitgesteld, maar op 10 november wordt het Prinses IreneBos eindelijk geopend. Dat gebeurt samen met 9 scholen uit de gemeente en prinses Irene. Prinses Irene plant ‘haar’ levensboom, een Populier. Aansluitend worden op 5 locaties rondom het veld bomen en heesters geplant door de schoolkinderen.

Nov.-dec. 2021: Aanbrengen mantelzoomvegetatie

Langs het veld moet op een aantal plekken nog mantelzoomvegetatie worden ingeplant.

Mantelzoomvegetatie is de overgang van kruiden, via struiken naar hoger bos, waardoor er meer gelaagdheid ontstaat. Hierdoor ontstaat meer variatie in beplanting en het vergroot de biodiversiteit.

Nov 2021-feb 2022: Snoei- en dunningswerkzaamheden

In het Prinses IreneBos zijn verschillende typen bos (oerbos, intensief bos etc.) benoemd. Ieder type bos wordt op een andere manier beheerd. Het bos in het park wordt gefaseerd uitgedund om een goed en gezond bos te krijgen. Door het uitdunnen kunnen bomen beter groeien en is er meer licht voor andere planten. Het percentage dat gedund wordt, is afhankelijk van het type bos, maar is gemiddeld 15-20%. Dit gebeurt eenmalig. Daarna wordt het gebied meegenomen in het reguliere onderhoud. Daarbij zal zo nu en dan gedund worden, maar in veel mindere mate.

Ook nu zal er weer een deel worden aangepakt. Welk deel kunt u vinden op bijgevoegde kaart.

Voor vragen over deze specifieke werkzaamheden kunt u terecht bij Claudio Rossi, mobiel 06-19931262 of Frank Smits, mobiel 06-54286176

Jan.-feb. 2022: Voorbereidende werkzaamheden dijkverbetering langs de Kromme Aar.

Hoogheemraadschap Rijnland gaat in april starten met het verbeteren van de dijk langs de Kromme Aar in polder Oudshoorn-zuid, naast Golfclub Zeegersloot. Vooruitlopend op deze dijkverbetering moet een aantal bomen langs de Kromme Aar worden gekapt en gesnoeid.

Deze werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd.

Mrt-juni 2022: Uitvoering kadeverbetering waterkering Oudshoorn-Zuid

In het kader van de veiligheid gaat Hoogheemraadschap Rijnland de dijk langs de Kromme Aar verbeteren. De Kromme Aarweg wordt in zijn geheel hoger aangelegd en de dijk die deels doorloopt in Zegersloot-Noord wordt verhoogd en verbreed.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Prinses Irenebos voor fietsers, voetgangers en minder validen bereikbaar. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Kijk dan eens op de website of gebruik het contactformulier van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Gerelateerd