Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022

Prinses Irene Bos

Beste betrokkenen van het Prinses IreneBos en het gebied Zegersloot-Noord,

Het opknappen van het gebied Zegersloot-Noord in Alphen aan den Rijn loopt al sinds 2020. Dit is het gebied tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt.

Sinds onze laatste nieuwbrief van oktober 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

November 2021:  

Boomfeestdag 2022

November 2021:  

Fietsbrug Kromme Aar

Maart 2022:         

Mantelzoomvegetatie

Mei 2022:              

Ecologische oever

Juni 2022:             

Toegankelijke maken rietlandjes voor Galloways

Juni 2022:            

Bijenheuvel

September 2022: 

Insectenweide

Komend jaar worden de werkzaamheden in het gebied Zegersloot-Noord afgerond, in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Okt.-nov. 2022: Afronding werkzaamheden Hoogheemraadschap Rijnland

Het verbeteren van de dijk langs de Kromme Aar. Dit houdt in dat wij de Kromme Aarweg asfalteren; de duiker (Verbindend stuk van twee wateren onder een weg door) wordt vervangen en de kade wordt opgehoogd en netjes afgewerkt.

Nov. 2022–feb. 2023: Snoei- en dunningswerkzaamheden

Net als vorig jaar voeren wij ook in het najaar van 2022/ voorjaar 2023 opnieuw snoei- en dunningswerkzaamheden uit. Dit doen wij om een goed en gezond bos te krijgen. Ieder type bos beheren wij op een andere manier. Het percentage dat gedund wordt is gemiddeld 15 – 20 %, afhankelijk van de boomsoort. Het uitdunnen geeft de bomen meer groeimogelijkheden en er is meer licht voor andere planten. Deze dunningswerkzaamheden zijn éénmalig. Daarna wordt het gebied meegenomen in het reguliere onderhoud. Welk deel er dit jaar wordt aangepakt kunt u terugvinden op de bijgevoegde kaart: fasering beheer bosplantsoen.

Nov. 2022: Veilig maken van asfaltpaden

Het zware verkeer wat tijdens de werkzaamheden in het park rijdt, heeft de asfaltpaden beschadigd. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, vernieuwen wij de asfaltpaden. Tot die tijd repareren wij de slechte delen die onveilige situaties veroorzaken.

Nov.–dec. 2022: Aanleggen 3e paddenpoel en omgeving

De derde en laatste paddenpoel wordt gegraven. Er komen takkenrillen omheen te liggen en er worden een aantal boomstammen neergelegd, wat door de padden als beschutting gebruikt kan worden.

De paddenpoel heeft direct zonlicht nodig om voldoende op te warmen. Er worden nog een aantal essen geplant, maar deze leveren geen schaduwplekken op de paddenpoel.

Jan.-april 2023: Verbeteren hoofdingang gebied Zegersloot-Noord (aan de Bruinsslotsingel)

Het parkeerterrein tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel en de kinderboerderij wordt opgeknapt, daarnaast wordt ook het groen bij de hoofdingang vernieuwd.
Op deze manier krijgt de entree van het Zegerpark een uitnodigend karakter.

2023: Vernieuwen asfaltpaden

De gemeente start in 2023 met het vernieuwen van alle asfaltpaden in gebied Zegersloot-Noord.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Prinses Irenebos voor fietsers, voetgangers en minder validen bereikbaar. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Kijk dan eens op de website of gebruik het contactformulier van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Gerelateerd