Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Paardrijden

Paardrijden

Prinses Irene Bos

In het Prinses IreneBos ligt ongeveer de helft van het ruiterroutenet dat is aangelegd in Park Zegersloot. De totale ruiterroute is 12 km. Sinds 2020 zijn de ruiterpaden in het Prinses Irenebos hersteld en in 2022 wordt het vervolg van de route in Zegersloot zuid hersteld. Ruiters uit de omgeving en leerlingen van het nabij gelegen Hippisch Centrum Zegersloot maken regelmatig een rijtocht. De paden worden overigens ook door hondenbezitters, mountainbikers en hardlopers gebruikt. In de wintermaanden worden de paden veel minder gebruikt. 

De ruiterpaden zijn volgens de voorschriften aangelegd. De hoeven van de paarden zijn gevoelig en kunnen bij een slechte ondergrond of slecht onderhoud zorgen voor onveilige situaties en voor blessures. Hier wordt dus goed rekening mee gehouden. 

 

Onderhoud 

Het onderhoud van de ruiterpaarden doet de gemeente zo duurzaam mogelijk: met een paard. Ongeveer 7 keer per jaar trekken twee paarden een zogenaamde sleep voort. Hierdoor wordt het aanwezige zand weer teruggebracht op het ruiterpad. Gelijktijdig wordt zo voorkomen dat het pad dichtgroeit door onkruid.  

 

Let op!  

ꕤ Maak geen onverwachte bewegingen of geluiden in de buurt van paarden 

ꕤ Houdt de ijzeren hekwerken op de paden gesloten 

ꕤ Meldt gevaarlijke situaties zoals diepe kuilen of gaten (spoelgaten of honden) 

 

Bij calamiteiten bel 14-0172