Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Vogels in het Prinses IreneBos

Vogels in het Prinses IreneBos

Prinses Irene Bos

In het Prinses IreneBos treft u allerlei vogels aan. Bij elkaar wel zo’n 50 soorten. Door de inrichting en beheer van het bos zijn er verschillende leefmilieus ontstaan waar specifieke groepen van vogels zich graag in ophouden. Sommige vogels zie je alleen in de zomer of winter (zomergasten en wintergasten). De boerenzwaluw verschijnt bijvoorbeeld begin maart en heeft dan 7400 km afgelegd in 29 dagen. In de meer natte gedeeltes vind je de riet- en moerasvogels. Kent u het geluid van de roerdomp?  Er zijn naast de Kromme Aar hier ook prachtige rietlandjes en kleine slootjes waar zij zich graag ophouden. Dan in het struikgewas de mezen en hoog in de lucht roofvogels zoals sperwer en buizerds. Ook typische bosvogels en spechten komen hier voor! Vooral vroeg in de ochtend of juist in de avondschemering maakt u de meeste kans deze vogels te spotten.