Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Biodiversiteit

Biodiversiteit

Prinses Irene Bos

Biodiversiteit is veel meer dan alleen verschillende plant- en dierensoorten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen. Goede zorg voor bomen en beplantingen, uitbreiden van de variatie van beplantingen, juiste bermbeheer, aanleggen van paddenpoelen en een bijenheuvel, respect en zorg voor de bodem, verbeteren van de leefomgeving van  vogels enzovoorts draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van de biodiversiteit van het Prinses IreneBos. 

Klik hier om meer te leren over biodiversiteit. 

 

Biodiversiteit in het Prinses IreneBos:

Vogels

Vlinders

Paddenpoelen

Bijenheuvel