Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Bosrietzanger

Bosrietzanger

Prinses Irene Bos
Terug naar overzicht

Algemeen

Met het hoogste broedsucces van alle zangvogels is de bosrietzanger een speciale gast in het Prinses IreneBos. Hij is bijna identiek aan de kleine karekiet, alleen van een afstand te onderscheiden aan zijn gevarieerde zang en habitat. Het leefgebied van de bosrietzanger bestaat uit natte ruigtevegetaties begroeid met bijvoorbeeld brandnetels en ander kruid. Hij zit droger en meer bebost dan de kleine karekiet. Meer informatieā€¦

Bosrietzanger

Ontdek meer in het Prinses IreneBos