Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Duiven

Duiven

Prinses Irene Bos
Terug naar overzicht

Algemeen

In het IreneBos kun je 3 soorten duiven aantreffen. De houtduif is de grootste van de drie en komt ook het meeste voor in het IreneBos. De houtduif broedt met tientallen paren in het IreneBos en is het hele jaar door gemakkelijk te vinden. Ze foerageren vaak in het gras of op de bosbodem. Ieder jaar broeden er ook enkele paren van de holenduif in het IreneBos. Deze duivensoort is veel moeilijker te vinden, ze houden zich beter verscholen in de bomen waar ze broeden in een holte in de boom. Ze vliegen vaak naar weilanden in de omgeving om voedsel te zoeken. De turkse tortel is de derde duivensoort die in het IreneBos komt. Vaak broeden ze in de woonwijken in de directe Omgeving.

Holenduif

Houtduif

Turkse Tortel

Duiven

Ontdek meer in het Prinses IreneBos