Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Eenstijlige meidoorn

Eenstijlige meidoorn

Prinses Irene Bos

Bloeitijd

Mei

Bloeiwijze

Witte bloemen in tuil van wel 15 bij elkaar

Rijp

Rode bes in september

Nectar/Stuifmeel

Nectar en geelachtig stuifmeel tijdens de bloei

Terug naar overzicht

Opmerkelijk

De twijgen hebben scherpe tot 2,5 cm lange doorns.

Bestuivers

Heel veel insecten zoals: honingbij, hommels , vlinders, zweefvliegen en allerlei wilde, solitaire, bijen zoals: goudpootzandbij, grasbij, grijze rimpelrug, roodgatje,  meidoornzandbij, tweekleurige zandbij, viltvlekzandbij, witbaardzandbij.

Meer weten

De meidoorn is een kleine boom, tot 4,5 m, of een struik. Hij komt ook veel voor als  haag en is dan door de doorns ondoordringbaar voor vee. In oude landschappen staan soms hele oude meidoornhagen. Door de manier van snoeien hebben ze vaak enorme dikke stammen ontwikkeld. Het zijn  landschapselementen die vaak al op zeer oude landkaarten, zijn ingetekend. Er is ook een tweestijlige meidoorn (crataegus laevigata). Hij bloeit wat eerder en is minder algemeen en blijft lager. Zijn blad is iets minder diep gelobd. Zijn vrucht heeft twee of drie zaden waar de eenstijlige een vrucht heeft met één zaadje. Vogels, vooral merels en andere lijsters, zijn dol op de bessen.

Eenstijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn

Bloeitijd

Mei

Bloeiwijze

Witte bloemen in tuil van wel 15 bij elkaar

Rijp

Rode bes in september

Nectar/Stuifmeel

Nectar en geelachtig stuifmeel tijdens de bloei

Ontdek meer in het Prinses IreneBos