Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Essenrij

Essenrij

Prinses Irene Bos

Klimaatvoordelen

Koelte door schaduw - Afvangen stikstof en ozon – Vastleggen CO2

Terug naar overzicht

Opmerkelijk

Ecosysteemdiensten zijn baten die bomen leveren aan de mens. Deze diensten kunnen worden uitgedrukt in geldelijke waarde.

Klimaatinfo

In totaal hebben deze essen 15.000 kg CO2 opgeslagen. Jaarlijks vangen ze 400 kg CO2 uit de lucht, produceren 1100 kg zuurstof en bufferen 40.000 liter regenwater.

Meer weten

De 27 bomen in deze essenrij leveren jaarlijks € 4000,- aan ecosysteemdiensten. Schaduw - of beter gezegd koelte - is een belangrijke ecosysteemdienst. Denk maar eens wat het aan energie bespaard als een boom schaduw geeft en niet de airco hoeft worden aangezet. Essen hebben een groot bladoppervlak en geven dus veel schaduw.

Essenrij
Essenrij

Klimaatvoordelen

Koelte door schaduw - Afvangen stikstof en ozon – Vastleggen CO2

Ontdek meer in het Prinses IreneBos