Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Riet- en Moerasvogels

Riet- en Moerasvogels

Prinses Irene Bos
Terug naar overzicht

Algemeen

Verscholen in het riet leven meer vogels dan op het eerste gezicht lijkt. De meeste kleine rietvogels komen in het voorjaar vanuit Afrika naar Nederland om hier te broeden en vertrekken daarna in de zomer weer voor de terugreis. Zo is in mei in elk stuk riet in het IreneBos wel een kleine karekiet te horen. Ze zijn moeilijk te zien maar des te beter te horen, hun krassende geluid is onmiskenbaar. Andere kleine zangvogels die in het riet van het IreneBos voorkomen zijn de rietzanger, de bosrietzanger en de prachtige blauwborst. Het hele jaar door kun je ook de rietgors en de cetti’s zanger tegenkomen. Tussen het riet houden zich ook grotere moerasvogels verscholen. De kwak is een kleine reigersoort die in Nederland vrij zeldzaam is maar regelmatig wordt gezien in het IreneBos. De kwakken die hier worden gezien zijn verwilderd vanuit Avifauna. Ze houden zich meestal verscholen in het moeras en jagen vooral ’s nachts. De blauwe reiger daarentegen is vaak heel goed zichtbaar. De blauwe reiger jaagt langs slootkanten of op weilanden en broedt in bomen waar ze in kolonies grote nesten maken. Ook in het IreneBos is ieder jaar een kolonie van blauwe reigers te zien. De waterral is familie van het waterhoen maar komt veel minder voor. Ze zijn in het IreneBos vooral in het najaar en de winter te zien of te horen. Als een hard gekrijs uit het riet klinkt, weet je dat er een waterral zit.

Kleine Karekiet

Rietzanger

Bosrietzanger

Rietgors

Blauwborst

Cetti's Zanger

Kwak

Waterral

Blauwe reiger

         

Riet- en Moerasvogels

Ontdek meer in het Prinses IreneBos