Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Roofvogels

Roofvogels

Prinses Irene Bos
Terug naar overzicht

Algemeen

In het IreneBos komen meerdere soorten roofvogels voor. De buizerd is de grootste van de vaste roofvogels in het IreneBos. Je kunt ze in het bos aantreffen maar ook hoog boven het gebied als ze zweven op de thermiek. Vaak kun je de buizerd horen roepen, wat klinkt als miauwen. Ze jagen zowel in het bos als op de velden op kleine dieren. Ook de sperwer is het hele jaar te zien in het IreneBos. De sperwer is een stuk kleiner dan de buizerd en jaagt tussen bomen en struiken met hoge snelheid op kleine vogels. Ook de sperwer is regelmatig zwevend boven het gebied te zien. Soms duikt de sperwer dan met grote snelheid naar beneden op jacht naar een prooi. Boven de open velden in het IreneBos is regelmatig de torenvalk te zien, jagend op vooral muizen. Kenmerkend is het “bidden”, het stilhangen in de lucht terwijl de torenvalk de grond afspeurt naar prooien. Torenvalken broeden vooral in nestkasten, wie weet gaat dat ook in het IreneBos gebeuren. De boomvalk broedt niet in het IreneBos, maar is wel vaak jagend te zien boven het gebied. De boomvalk jaagt met grote snelheden en spectaculaire duikvluchten op zwaluwen en libellen.

Buizerd

 

Sperwer

 

Torenvalk

 

Boomvalk

Roofvogels

Ontdek meer in het Prinses IreneBos