Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Spechten

Spechten

Prinses Irene Bos
Terug naar overzicht

Algemeen

Het IreneBos is een goed leefgebied voor spechten, doordat het inmiddels een echt bos is geworden met hoge en oudere bomen. De spechten gebruiken die bomen om voedsel te zoeken en om holen in te maken voor hun nesten. In het IreneBos komen 2 soorten spechten voor. De groene specht is het hele jaar aanwezig in het IreneBos, maar toch zie je ze niet vaak. Ze houden zich verscholen in bomen of op de grond waar ze naar voedsel zoeken. De groene specht eet voornamelijk mieren. Het beste kun je de groene specht vinden door de lachende roep die van verre te horen is. De groene specht broedt ieder jaar in dit gebied. De grote bonte specht is een vogel die juist wel vaak wordt gezien in het IreneBos. Ze zoeken voedsel op de bast van bomen en komen in de winter ook langs in tuinen. De grote bonte specht heeft een opvallend zwart, wit en rood verenkleed. Ieder voorjaar broeden er meerdere paartjes grote bonte specht in dit gebied. De grote bonte specht roffelt dan op stammen of takken om zijn territorium af te bakenen.

Groene Specht  

Grote Bonte Specht

Spechten

Ontdek meer in het Prinses IreneBos