Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Wilde appel

Wilde appel

Prinses Irene Bos

Bloeitijd

April - Mei

Bloeiwijze

Wit-roze, okselstandige tuil. Bloemen 3-4 cm groot met 5 kroonblaadjes.

Rijp

Appelvormige vrucht in augustus- oktober.

Nectar/Stuifmeel

Nectar en geel stuifmeel tijdens de bloei

Terug naar overzicht

Opmerkelijk

De halsbandparkiet is gek op de kleine appeltjes.

Bestuivers

Honingbijen en hommels. Solitaire bijen, zoals gewone dwergzandbij, grijze rimpelrug, roodgatje, rosse metselbij, sachembij en een aantal groefbijen.

Meer weten

De soort komt voor in Europa in heggen en kreupelhoutbosjes. Hij is in België en Nederland nog in kleine aantallen in het wild aan te treffen. In Nederland betreft dat de Veluwe, de stuwwal van Nijmegen en langs enkele beken in de Achterhoek en Drenthe. De hoogte kan 10 tot 12 m bedragen, maar het gewas blijft vaak kleiner. De schors is grijsachtig bruin tot donkerbruin en raakt op iets oudere leeftijd gebarsten in rechthoekige stukjes. De twijgen zijn geribbeld en vaak gedoornd. De bovenkant is donkerpaars en de onderkant is bleekbruin. Ze dragen kleine knoppen met een lengte van 4-5 mm. Deze zijn donkerpaars en bedekt met kleine haren.

Wilde appel

Bloeitijd

April - Mei

Bloeiwijze

Wit-roze, okselstandige tuil. Bloemen 3-4 cm groot met 5 kroonblaadjes.

Rijp

Appelvormige vrucht in augustus- oktober.

Nectar/Stuifmeel

Nectar en geel stuifmeel tijdens de bloei

Ontdek meer in het Prinses IreneBos